Je aandoening is je kracht. Wat het ook is.

Sinds 2002 ben ik als GZ-psychologe vanuit Youz/Parnassiagroep werkzaam in het Juliana Kinderziekenhuis, begeleid ik kinderen met een chronische aandoening en ben ik verbonden aan het JKZ diabetesteam.

Mede door mijn persoonlijke ziekenhuiservaringen tijdens mijn jeugd besefte ik in mijn tienerjaren al gauw dat ik kinderen en jongeren met een chronische aandoening wilde begeleiden bij het leren positief om te gaan met hun beperkingen en uitdagingen. Tevens vond ik het toen al belangrijk hen te laten zien en ervaren dat je, ondanks je aandoening, veel kan bereiken in het leven.

Luisteren naar obstakels, die ouders, kind en zijn/haar gezin tegenkomen, en deze proberen samen zo goed mogelijk weg te nemen zie ik niet alleen als een belangrijke maar ook zeer waardevolle en leuke uitdaging.  Ik ben er van overtuigd dat dat tezamen met werken in multidisciplinair teamverband ervoor zorgt dat kinderen met een chronische aandoening en hun gezin de mogelijkheid geboden wordt een zo volledig en gezond mogelijk leven te leiden.
E.M. Eikelhof

Dr. E.M. Eikelhof

Gezondheidszorgpsycholoog


 • Kinderen en jongeren met diabetes mellitus type 1 en type 2
 • Kinderen met een chronische aandoening


Opleidingen

 • 2018 - 2019: EMDR
 • 2014: Happy IBD. Cognitieve gedragstherapie
 • 2011: Medische Hypnose
 • 2007: Motivational Interviewing.
 • 1995: Ph.D. Educational Psychology and Special Education,Vancouver, Canada
 • 1989: Drs. Klinische Pedagogiek, Universiteit van Utrecht 

Werkervaring

 • 2002 - heden: GZ-psycholoog Youz/Parnassiagroep in het Juliana Kinderziekenhuis
 • 2014 - 2016: GZ-psycholoog Happy-IBD onderzoek, Erasmus MC/ Sophia Kinderziekenhuis.
 • 1998 - 2014: Lid Permanente Commissie Leerlingenzorg, PCL
 • 1998 - 2002: Schoolbegeleider bij de Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek.
 • 1993 - 1995: Universitair docent, University of British Columbia, Vancouver, Canada 

Nevenfuncties

 • Reservelid Commissie TLV (toelaatbaarheidsverklaring) Passend Onderwijs
 • Eikelhof, M.E. & Hoey-Eikelhof, E.M. (2000) Voel je oké, handleiding. Weerbaarheidscursus voor tieners met een lichamelijke handicap. Uitgeverij: PJ Partners.
 • Eikelhof, E.M. (1995). Perceptions of the Nurse’s role by children with chronic conditions; a Neo-Piagetian investigation. University of British Columbia.