Op de Nazorgpoli Neonatologie behandelen we kinderen die te vroeg geboren zijn. Maar ook kinderen met een te laag geboortegewicht of met problemen rondom de geboorte. Op de Nazorgpoli Neonatologie houden we de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Zo letten we op de motoriek (bewegingen), de spraak, taal en de ogen. Daarbij werken onze specialisten samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag (ook wel bekend als ‘het consultatiebureau’).

Nazorgpoli Neonatologie in Juliana Kinderziekenhuis (JKZ)

Verschillende specialisten controleren uw kindje tijdens het spreekuur. Zoals de kinderarts-neonatoloog, de jeugdarts en de kinderfysiotherapeut. En als dat nodig is ook door de diëtist of logopedist. Woont u in Den Haag? Dan komt de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau bij u thuis. Voor advies en begeleiding, maar ook voor controles.

De specialisten houden de ontwikkeling van uw kindje goed in de gaten. Zo kunnen we eventuele problemen meten aanpakken. Is de kans groot dat uw kind problemen krijgt in de ontwikkeling? Dan komt u met uw zoon of dochter naar het spreekuur tot het minimaal 2 jaar oud is.

De Nazorgpoli Neonatologie richt zich met name op de groei en ontwikkeling van uw kind. Heeft uw kind koorts, is het ziek of is er een ander probleem? Neem dan contact op met uw huisarts.