Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ze groeien namelijk nog volop. Niet alleen lichamelijk, maar ook in hun verstand en in hun emoties. Ziek zijn, onderzoeken en behandelingen maken ze daarom op een andere manier mee. Ook voor een gezin kan het stressvol zijn als een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis. Het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) biedt daarom begeleiding aan het hele gezin. Dit noemen we medisch pedagogische zorg.

Medisch pedagogische zorg voor het gezin in het JKZ 

De medisch pedagogisch zorgverlener weet alles van opgroeiende kinderen. We bereiden uw kind voor op een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis. Of helpen bij het verwerken van bijvoorbeeld een ongeluk. We houden rekening met de leeftijd en ontwikkeling van uw kind. De belevingswereld en wensen van uw zoon of dochter zijn voor ons heel belangrijk. We kijken goed naar wat uw kind fijn vindt. En hoe we dat kunnen inzetten om een opname , polikliniekbezoek of behandeling in het ziekenhuis minder spannend te maken. Vooraf bedenken we goed wat we willen bereiken. En we maken een plan hoe we dit doel kunnen behalen.

Medisch Pedagogische Zorg in het Juliana Kinderziekenhuis