Ziekte of een ziekenhuisopname van uw kind is ingrijpend. Als uw kind onder behandeling is in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ), komt er opeens veel op u en uw gezin af. Het vraagt aanpassing en kan invloed hebben op alle leefgebieden: gezin, relatie, werk, financiën, contacten met vrienden en familie. Een medisch maatschappelijk werker kan u en/of uw gezin begeleiden bij praktische vragen of ondersteunen bij emotionele problemen rondom de ziekte of opname van uw kind.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als het nodig of gewenst is, kan de arts, de verpleegkundig consulent of de verpleegkundig specialist u doorverwijzen. Medisch maatschappelijk werk is onderdeel van het team psychosociale zorg binnen het behandelteam van uw kind.

U en/of uw gezin krijgt eerst een kennismakingsafspraak een van onze medisch maatschappelijk werkers. We bespreken dan uw vragen. Meestal voeren we meerdere gesprekken. Heeft uw vraag niet direct met de ziekte of de behandeling van uw kind te maken? Dan helpen we u op weg naar de juiste hulpverlener of organisatie. Ons uitgangspunt is dat u als ouder zelf de regie heeft. We proberen steeds aan te sluiten bij de situatie waarin u zich op dat moment in bevindt.

Medisch Maatschappelijk Werk in het Juliana Kinderziekenhuis

U kunt bij medisch maatschappelijk werk terecht voor vragen die te maken hebben met:

 • verwerking van ziekte en behandeling,
 • het ouderschap en uw gezin tijdens medische behandeling,
 • psychosociale effecten van ziekte en/of behandeling,
 • praten met andere kinderen in het gezin over de ziekte,
 • omgaan met en aanpassen aan een nieuwe (sociale) situatie,
 • omgaan met verlies en rouw,
 • schoolgaan van uw kind,
 • opvoeding,
 • sociale voorzieningen,
 • financiële zaken.

Of bij het vinden van antwoorden op vragen als:

 • Hoe blijft het thuis, met de andere kinderen, zo goed mogelijk doorgaan?
 • Hoe ga ik om met mijn persoonlijke emoties?
 • Hoe kan ik ziekenhuisbezoek(en) en werk combineren (contact met werkgever)?
 • Hoe kan ik als ouder mijn kind begeleiden en waarom vind ik dat nu zo moeilijk?
 • Wat is er geregeld binnen de sociale wetgeving in onze situatie (denk bijvoorbeeld aan extra kosten die de ziekte met zich meebrengt)?

Geheimhoudingsplicht

Medisch maatschappelijk werkt heeft een geheimhoudingsplicht over alle zaken die met u worden besproken. Het team werkt nauw samen met de medisch specialisten, verpleegkundigen en andere  zorgverleners in het ziekenhuis. Vanwege de gezamenlijke behandeling is het soms nodig om bepaalde informatie uit te wisselen. De informatie die u deelt, wordt ook door andere zorgverleners uit het ziekenhuis vertrouwelijk behandeld. Informatie die u in vertrouwen geeft, wordt niet zonder uw toestemming doorgegeven aan hulpverleners buiten het ziekenhuis.

In de privacyverklaring van het HagaZiekenhuis vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Deze verklaring volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).