Moet uw kind in de kraamweek worden opgenomen op de verpleegafdeling van het Juliana Kinderziekenhuis? Dan bent u van harte welkom om bij uw kind te blijven slapen. Wij noemen dat rooming-in. Wij kunnen dan samen met u voor uw kind zorgen. Voor uw kind is het belangrijk dat een ouder aanwezig is. Dit vermindert stress en zorgt ervoor dat uw kind zich veiliger voelt.

Opname verpleegafdeling na geboorte

De zorg op onze afdeling is bedoeld voor uw kind. Tijdens uw verblijf leren wij u om zoveel mogelijk zelf voor uw kind te zorgen. Dit is belangrijk voor de binding met uw kind. Uiteraard houden we hierbij rekening met wat u aankan.