Een goede arts-patiëntrelatie is de hoeksteen van de behandeling

Sinds 2002 ben ik werkzaam in het HagaZiekenhuis. De eerste jaren heb ik me beziggehouden met alle facetten van de KNO-heelkunde. Later ben ik me verder gaan toeleggen op de ooraandoeningen en de behandeling daarvan. Het geeft grote voldoening om een belangrijk zintuig als het oor weer beter te kunnen laten functioneren na bijvoorbeeld een gehoorverbeterende operatie.

Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen en ik beschouw het dan ook als een voorrecht om ook in het prachtige Juliana Kinderziekenhuis te kunnen en mogen werken. Hier zijn alle ingrediënten beschikbaar voor optimale zorg aan zowel kind als de ouders.

Helaas zijn niet alle afwijkingen, symptomen of klachten te verhelpen. Ik zie het echter ook als mijn taak om deze patiënten zo goed mogelijk te adviseren of te begeleiden.

J.P. Koopman

J.P. Koopman

KNO-arts

  • Otologie (oren) volwassenen en kinderen
  • Algemene- en kinder-KNO
  • Obstructieve apneus
  • Evenwichtsstoornissen

Opleidingen

  • 1996 - 2001: Opleiding tot KNO-arts aan de Erasmus MC, Rotterdam
  • 1987 - 1994: Opleiding tot basisarts aan de Rijksuniversiteit Leiden

Werkervaring

  • 2002-heden: KNO-arts, HagaZiekenhuis
  • 1994-1996: arts, Koninklijke Marine

Nevenfuncties

  • Lid commissie Kwaliteit van Zorg, KNO-vereniging
  • Plaatsvervangend B-opleider