Kindergeneeskunde
Geïnitieerd door het Juliana Kinderziekenhuis

Antibiotic Prophylaxis for recurrent Respiratory infections in Children

 • Met de APPROACH studie onderzoeken we of een behandeling met onderhoudsantibiotica effect heeft bij kinderen met veelvuldige luchtweginfecties. In total zullen 158 kinderen van 6 maanden tot 10 jaar meedoen in 12 Nederlandse ziekenhuizen. De deelnemende kinderen worden ingedeeld in 2 groepen: de eerste groep krijgt het antibioticum (cotrimoxazol) en de andere groep krijgt een placebo (nepmiddel) voor een periode van 3 maanden. In totaal worden kinderen 6 maanden gevolgd, om zo het klachtenpatroon en de effecten goed te kunnen beoordelen. Ouders houden een dagboek bij met de klachten. Daarnaast worden verschillende monsters afgenomen om te kijken naar bij-effecten, zoals veranderingen van het microbioom (bacterie samenstelling in het lichaam).
 • Inclusiecriteria: Kinderen van 6 maanden tot en met 10 jaar met vanwege veelvuldige luchtweginfecties en een indicatie hebben voor onderhoudsantibiotica.
 • Exclusiecriteria: onder andere chronische longziekten (zoals taaislijmziekte), ernstige afweerstoornissen en sommige syndromen.
 • Meer informatie: Approach studie (google.com) of approach@hagaziekenhuis.nl

Zicht op het Ernstig Zieke Kind

 • In de Ziek in Beeld studie wordt een e-health tool voor ouders ontwikkeld om ouders te ondersteunen in het herkennen van tekenen van ernstige ziekte bij hun kind met koorts, na bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Zo hebben ouders hulp bij het inschatten van de mate van ziek zijn van hun kind, met daaruit het advies of zij contact zouden moet
Invasieve groep A streptokokken infecties bij kinderen 
 • De groep A-streptokok is een bacterie die verschillende ziektebeelden kan geven. Dit kunnen infecties zijn zoals keelontsteking of roodvonk. Soms veroorzaakt het ernstige ziektebeelden waaronder sepsis (bloedvergiftiging), streptococcal toxic shock syndrome (STSS) of pneumonie (longontsteking). In 2022 was er een duidelijke toename in het aantal kinderen met zo’n ernstige groep-A streptokokken infectie ten opzichte van 2018-2019. Het is nog niet duidelijk waarom dit zo is. Dit onderzoek kijkt naar de epidemiologie, kliniek en microbiologie van deze invasieve groep-A streptokokken infecties. Op deze manier willen wij antwoord krijgen op de vraag wat de oorzaak hier van is en hoe we hier om mee moeten gaan.
 • Zie persbericht: Ernstige infectie groep-A-streptokok steeds vaker vastgesteld bij kinderen
 • Meer informatie volgt


Juliana Kinderziekenhuis als deelnemend centrum

Improving Prognosis by using innovative methods to diagnose Causes of Encephalitis

  Betere herkenning van Reactieve Artritis bij kinderen ter Voorkoming van Overbehandeling en Onnodige zorgconsumptie

  • Het doel van de BRAVOO-studie is om met een gestructureerd klinisch protocol en innovatieve diagnostiek de reactieve vorm van artritis beter en sneller te kunnen herkennen. Dit kan resulteren in minder antibiotica gebruik en lagere zorgconsumptie.
  • Meer informatie op: https://beterketen.nl/bravoo

  Children with Arthritis: Monotherapy or Polytherapy

  Landelijke registratie ‘Lange termijn follow-up (LTFU) van kinderen met sikkelcelziekte en thalassemie’

  LEvamisole as Adjuvant therapy to Reduce relapses of Nephrotic Syndrome

  • Studie over het voorkomen van terugval nefrotisch syndroom bij kinderen door toevoegen van levamisol aan prednisolonbehandeling. De werking van levamisol wordt vergeleken met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof.
  • De studie wordt vanuit het Amsterdam UMC die landelijk wordt uitgevoerd. Vanuit het Juliana Kinderziekenhuis – Hagaziekenhuis worden ook kinderen geïncludeerd.
  • Voor meer informatie zie website: www.learns.nl 

  Neonatologie

  Geïnitieerd door het Juliana Kinderziekenhuis

  • Vrouwen met chronische darmontstekingen worden ook tijdens de zwangerschap vaak behandeld met afweerremmende medicatie (zoals TNF α remmers) om de kans op een opvlamming van de darmontsteking bij de moeder te verkleinen als ook de kans op nadelige gevolgen bij het (ongeboren) kind. De effecten van deze medicatie op het nog niet volledig ontwikkelde afweersysteem van de baby zijn niet goed bekend. Bij dit onderzoek worden deze effecten bekeken.
  • Inclusiecriteria: kinderen met in de baarmoeder blootstelling aan immunosuppressiva vanwege een inflammatoire darmziekte (IBD) bij moeder
  • Exclusiecriteria: een kind met:
   • een (mogelijke) HIV infectie;
   • immuundeficiëntie als gevoeg van een bekende genetische ziekte; en/of maternaal certolizumab of eternacept gebruik.

  'Intergenerational transmission of parental ACEs and the impact on the development and growth of their children.’

  • Traumatische ervaringen tijdens de kindertijd kunnen serieuze en langdurige gevolgen hebben. De stress die ontstaat door een jeugdtrauma kan leiden tot verschillende ziektes en mentale problemen. Steeds meer onderzoek laat zien dat ook kinderen last kunnen hebben van problemen die ouders zelf hebben ervaren tijdens hun jeugd. We weten nog niet precies hoe dit werkt en waarom sommige kinderen er meer last van hebben dan anderen. Door de gebeurtenissen in het leven van ouders te vergelijken met de groei en ontwikkeling van kinderen kunnen we kijken welke ervaringen van ouders de meeste invloed hebben op hun kinderen.
  • Inclusiecriteria (onder voorbehoud):
   • (ex-)prematuren met follow-up op de nazorgpoli van het Juliana Kinderziekenhuis met hun ouders & a term geboren kinderen met hun ouders, Nederlandse of Engelse taal machtig
  • Exclusiecriteria (onder voorbehoud):
   • Ouders onder de 18 jaar oud

  Diagnosis and Management of Febrile Illness using RNA Personalised Molecular Signature Diagnosis

  • Een prospectief observationeel multicenter onderzoek, het Juliana Kinderziekenhuis in samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht. 350 neonaten (zwangerschapsduur ≥ 32 0/7 weken) met vermoedelijke sepsis bij de geboorte die antibiotica nodig hebben, zullen worden geïncludeerd. Navelstrengbloed wordt afgenomen en RNA-expressie biomarkers wordt gemeten en de voorspellende waarde om sepsis te diagnosticeren zal worden vergeleken met huidige CRP-metingen.
  • Het hier voorgestelde onderzoek beoogt de evaluatie van een nieuwe biomarker (RNA-expressie van enkele genen) in bloed uit de navelstreng. Omdat genexpressie in de afweercellen bij infectie eerder optreedt dan eiwitproductie (zoals CRP en procalcitonine) is deze nieuwe techniek veel belovend voor vroege detectie. 
  • Doel: Betrouwbare test ontwikkelen met navelstrengbloed (RNA-expressie bepaling) om neonatale sepsis vroegtijdig uit te sluiten. Onnodig antibiotica gebruik en ziekenhuis opnames verminderen. Non-invasief.
  • Inclusie:
   • Neonaten van zwangeren met verwachte partus vanaf AD 32 weken, met risicofactoren zoals beschreven in het NVK-protocol early onset sepsis. Zie Microsoft Word - Schemas_Tabellen (nvk.nl)
   • Neonaten AD ≥ 32 weken met mogelijke infectie of verhoogd risico op infectie (bv slechte start of risicofactoren voor neonatale infectie).
   • Neonaten AD ≥ 32 weken bij wie een bloedkweek wordt afgenomen i.v.m. verdenking infectie.
  • Exclusiecriteria:
   • Er is geen toestemming gegeven
   • Er is geen (navelstreng)bloed afgenomen.
   • Neonaten < 32 weken en/of < 625 gram.
  • Meer informatie: https://www.diamonds2020.eu/


  Juliana Kinderziekenhuis als deelnemend centrum

  Netherlands observational study on GBS

  • Landelijk onderzoek waarbij alle kinderen tussen de 0 en 3 maanden oud met een groep B streptokokken infectie of E. Coli infectie kunnen meedoen. We verzamelen informatie over de opname en het beloop, er wordt als er bloed wordt afgenomen een extra buisje afgenomen voor onderzoek (baby’s worden dus niet extra geprikt) en nemen een buisje bloed af bij moeder. In het bloed onderzoeken we afweerstoffen.
  • Meer informatie op: NOGBS studie - patienteninformatie | Neuroinfecties Amsterdam (meningitisamc.nl)
  • Inclusiecriteria:
   • Alle neonaten met GBS of E.coli sepsis danwel meningitis
  • Exclusiecriteria:
   • Neurochirurgisch materiaal zoals drain in situ voor ontwikkeling van meningitis

  “Collaborating to improve neonatal care: ParentAl paRticipation on The NEonatal waRd - the neoPARTNER study”

  • We willen in dit onderzoek bekijken hoe ouders het vinden om deel te nemen aan de zorg voor hun kind op de afdeling neonatologie. In de 10 ziekenhuizen die meedoen wordt al samengewerkt met ouders, maar de manier waarop dit gedaan wordt verschilt tussen ziekenhuizen. We zijn benieuwd naar het effect van de manier van samenwerking op ouders, kind en de artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis. We willen bijvoorbeeld graag weten hoe ouders het ervaren om samen beslissingen te nemen met de arts/verpleegkundige, hoeveel ze betrokken zijn bij de dagelijkse zorg voor hun kind en hoe de hechting met hun kind is. Ook kijken we naar de groei, de voeding en duur van de ziekenhuisopname van het kind.
  • Inclusiecriteria:
   • Neonaat met ziekenhuisopname binnen 24 uur na de geboorte, ouders 18 jaar of ouder
  • Exclusiecriteria:
   • Opname korter dan 7 dagen, ernstige congenitale of syndromale afwijkingen, ernstige ziekte bij kind met weinig overlevingskans, ouders met psychosociale problemen, betrokkenheid van jeugdzorg bij de familie, geen beheersing van Nederlandse of Engelse taal

  Supplemental oxygen strategies in children with Bronchpulmonary dysplasia ( BPD) after the neonatal intensive care unit: the SOS BPD study

  • Kinderen die veel te vroeg geboren worden krijgen vaak bronchopulmonale dysplasie (BPD), beschadiging van de nog onrijpe longen. De belangrijkste behandeling van kinderen met BPD is extra zuurstof. Maar er is nooit onderzocht wat een veilige ondergrens is van het zuurstofgehalte bij kinderen met BPD. Zowel teveel als te weinig zuurstof kan schadelijk zijn. In deze studie wordt onderzocht of voor kinderen met BPD een ondergrens van het zuurstofgehalte van 95% beter is dan 90%.
  • Inclusiecriteria:
   • Geboren < 32 weken
   • Diagnose gematigde of ernstige BPD
  • Exclusiecriteria:
   • Congenitale hartafwijking, pulmonaire hypertensie (behandeld met sildenafil of bosentan), retinopathie of prematuriteit waarvoor de oogarts een bepaald zuurstofgehalte aanbeveelt, congenitale longafwijkingen, ernstige hoge luchtweginfecties, interstitiële longziekten

  Protecting late-moderate preterm infants from respiratory tract infections and wheeze in their first year of life by using bacterial lysates

  • Te vroeg geboren baby’s hebben een groter risico op luchtweginfecties en een piepende ademhaling dan op tijd geboren kinderen. Met de PROTEA studie onderzoeken wij of een poeder met bacteriedeeltjes luchtwegproblemen bij te vroeg geboren baby’s kan voorkomen.
  • Meer informatie op: proteastudie.nl
  • Inclusiecriteria:
   • AD 30+0 t/m 35+6 weken, ouders spreken en lezen Nederlands en/of Engels, Jonger dan 10 weken oud (kalenderleeftijd)
  • Exclusiecriteria:
   • Ernstige morbiditeit, syndroom of ernstige congenitale afwijking (bij twijfel overleg studieteam), reeds doorgemaakte lagere luchtweginfectie, dysmaturiteit p<3, Maternaal TNF-alfa remmer gebruik na 20e week zwangerschap (uitgezonderd Certolizumab pegol)