Afspraken

U mag op zijn laatst 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of verzetten. Dit doet u telefonisch bij de polikliniek waar de afspraak is. Het telefoonnummer vindt u op uw afspraakbrief of op www.julianakinderziekenhuis.nl/bestemmingen.

U betaalt een wegblijftarief van €45,- als u te laat afbelt of helemaal niets laat weten.

Voor een afspraak met een specialist heeft u bijna altijd een verwijzing nodig van uw huisarts. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee of verwijst u online door via ZorgDomein.

Bij een klein aantal specialismen kan uw kind alleen terecht als het al patiënt is in het Juliana Kinderziekenhuis. Dit geldt o.a. voor Fysiotherapie, en Diëtetiek. Alleen uw arts in het Juliana Kinderziekenhuis kan u naar deze specialismen verwijzen.

U kunt een afspraak maken via de telefoon of aan de balie van het specialisme. U vindt het telefoonnummer op www.julianakinderziekenhuis.nl/bestemmingen.

Dat leest u in uw afsprakenbrief. U kunt het ook navragen bij de polikliniek waar u uw afspraak heeft.

U moet uw kind altijd aanmelden als u een afspraak heeft in het Juliana Kinderziekenhuis. Dit doet u direct bij binnenkomst bij een van de aanmeldzuilen. Als u dat heeft gedaan, loopt u door naar het einde van de lichtstraat. U meldt zich vervolgens ook aan via de zuil bij de ingang van het Juliana Kinderziekenhuis. U ziet dan waar uw afspraak is.

Heeft uw kind een afspraak op een andere afdeling dan het JKZ? Of moet het bloed laten prikken? Dan meldt u uw zoon of dochter ook aan bij de aanmeldzuil. Het apparaat vertelt u vervolgens waar u zich moet melden.

Ja, u krijgt altijd een brief als u de afspraak telefonisch heeft gemaakt.

Als u uw afspraakbrief kwijt bent, kunt u bellen naar de afdeling waar u een afspraak heeft. We sturen u dan een nieuwe brief.

Als u twijfelt of de informatie juist is, neemt u contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft.

Heeft u geen afspraak, maar wel een sms ontvangen? We waarderen het als u belt naar de afdeling die in het SMS-bericht wordt genoemd. Wij proberen deze fout zo snel mogelijk te herstellen.

Ja! Het HagaZiekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat we artsen opleiden tot medisch specialist. We noemen deze artsen ‘assistent in opleiding tot specialist’, kortweg AIOS. Een AIOS wordt altijd begeleid door een ervaren arts, die ook opleider is.

Ook werken bij ons ‘assistenten niet in opleiding tot specialist’, kortweg ANIOS. Deze gediplomeerde artsen hebben hun opleiding geneeskunde afgerond. Ze zijn alleen (nog) niet in opleiding tot medisch specialist. We noemen deze artsen ook wel ‘basisarts’. Ook zij worden begeleid door een ervaren arts.

Zowel een AIOS als ANIOS doet zelfstandig spreekuur. De medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk.

Aanmeldzuilen

Ja. Om zorg te ontvangen moet iedereen zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Er is geen leeftijdsgrens. Dat heeft de overheid wettelijk bepaald. We moeten daarom het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter controleren.

Wij zijn wettelijk verplicht te controleren of uw kind de persoon bent die bij het burgerservicenummer hoort. Controle van de identiteit is ook belangrijk om de kosten van de behandeling bij uw zorgverzekeraar te declareren.

U kunt uw kind aanmelden met zijn of haar eigen paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument. Let er op dat het document niet verlopen is.

Nee, dit kan alleen met een geldig identiteitsbewijs. 

Laat het identiteitsbewijs of verblijfsdocument van uw kind controleren bij de receptie. U krijgt dan een Haga-identificatiepas. Deze pas kunt u gebruiken bij de aanmeldzuilen.

Als u uw kind niet kan identificeren, dan kunnen we de kosten van de behandeling niet bij uw zorgverzekeraar declareren. We vragen u daarom een voorschot te betalen. U betaalt de rest van de kosten ook zelf. Hiervoor krijgt u een rekening. De kosten kunnen zeer hoog zijn. Bekijk de prijslijsten op www.hagaziekenhuis.nl.

Wij registeren het type identiteitsbewijs en het documentnummer. Daarnaast ‘scannen’ wij de foto van het identiteitsbewijs. Deze 3 onderdelen komen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van uw kind te staan.

Nee. Wij maken geen scan of kopie van het identiteitsbewijs. We slaan alleen het documentnummer en de foto op.

Ja, dat kan. Als u niet wilt dat we een foto van uw kind opslaan, meldt u zich bij elk bezoek eerst bij de inschrijfbalie om uw kind te legitimeren. U legitimeert hem of haar vervolgens ook bij de behandelaar. De meeste patiënten kiezen hier niet voor.