Vanuit de wachtruimte worden u en uw kind opgeroepen door de verpleegkundige. Deze verpleegkundige doet een kort onderzoek bij uw kind om de ernst van de klachten te beoordelen.

Na het onderzoek wordt:

 • uw kind direct door een arts behandeld op de Spoedeisende Hulp;
 • vervolgonderzoek bij uw kind gedaan (zoals bloedafname, urineonderzoek, een röntgenfoto of hartfilmpje maken)
 • uw kind verder onderzocht door een arts.
 • u gevraagd met uw kind plaats te nemen in de wachtkamer, in afwachting van de uitslag van onderzoek;
 • uw kind doorgestuurd naar de huisarts.

Behandelkamer

Op de behandelkamer doet een verpleegkundige een aantal metingen, zoals de temperatuur en het gewicht. Soms wordt uw kind bewaakt via een monitor en een beeldscherm, zodat het op afstand in de gaten kan worden gehouden.

Soms moeten u en uw kind wachten op:

 • Uitslagen van laboratoriumonderzoek. Dit duurt minimaal 1 uur;
 • Het maken van röntgenfoto's en beoordeling daarvan door een arts;
 • Onderling overleg over u tussen de arts en de specialist;
 • Acute situatie(s) bij kinderen in het ziekenhuis of die per ambulance worden binnen gebracht;
 • Bepaalde onderzoeken die in een vast programma moeten worden ingelast;
 • Meerdere wachtende vóór uw kind (binnen een bepaald specialisme);
 • Drukte op de afdeling.

Op de Spoedeisende Hulp zijn maximaal twee begeleiders toegestaan.

Let op: Patiënten worden niet geholpen op volgorde van binnenkomst. In plaatst daarvan bepaalt de ernst van de ziekte wie als eerste wordt geholpen. Hierdoor kan het zijn dat een patiënt die na u binnenkomt, eerder wordt geholpen. Als het druk is kunnen de wachttijden hierdoor soms oplopen.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Naar huis of een opname

Afhankelijk van de diagnose die de arts heeft gesteld wordt een behandeling aan u en uw kind voorgesteld. Vaak kunnen kinderen na een bezoek aan de SEH naar huis. Soms zal een arts adviseren dat het beter is om een kind op te nemen in het ziekenhuis.