Heeft uw kind last van scheelzien of een lui oog? Of denkt de huisarts of het consultatiebureau dat uw kind slecht ziet? Dan komt u bij ons op de afdeling Oogheelkunde. Op de polikliniek doet de kinderoogarts onderzoek. Ook de orthoptist kan verschillende oogtests doen. Bijvoorbeeld om te kijken of de stand van de ogen goed is en of de ogen goed samenwerken.

Onderzoeken onder narcose, kleine en grotere operaties gebeuren in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ). Het JKZ heeft een team dat is gespecialiseerd in operaties bij kinderen. We werken bijvoorbeeld samen met kinderanesthesisten. Speciale aandacht is er voor oogproblemen bij vroeggeboren kinderen. Hiervoor is onze prematurenscreening.

De beste oogzorg voor uw kind in het JKZ

Kleine ogen geven vaak grote zorgen. In ieder geval bij u als ouder. In het JKZ is al onze zorg gericht op kinderen. We leggen alles eerlijk en helder uit. Het team van Oogheelkunde is zeer ervaren: 10 oogartsen worden ondersteund door optometristen, orthoptisten, TOA’s (technisch oogheelkundige assistenten) en een speciaal operatieteam.


Wij staan voor u klaar

Oogheelkunde bij kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis