Soms ontwikkelt een kind zich minder snel dan leeftijdsgenootjes. Bijvoorbeeld met zitten, staan, lopen of praten. We noemen dit een ontwikkelingsachterstand. Bij een ontwikkelingsachterstand kan uw huisarts u doorsturen naar het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ). U komt dan terecht op de polikliniek voor bYzondere kinderen. Hier onderzoeken we uw kind. U kunt rekenen op goede begeleiding.

Polikliniek voor bYzondere kinderen in Juliana Kinderziekenhuis

We vragen u voor de eerste afspraak alvast wat gegevens te verzamelen. Zo kunnen we sneller ontdekken waarom uw kind zich langzamer ontwikkelt. Tijdens het spreekuur controleren verschillende specialisten uw zoon of dochter. U kunt ook al uw vragen stellen. Door het gezamenlijke spreekuur hoeft u niet zo vaak naar het ziekenhuis te komen.