Soms worden kinderen in ons ziekenhuis opgenomen omdat er thuis problemen zijn ontstaan. Met het gedrag bijvoorbeeld. Of een achterstand in de ontwikkeling. We noemen dit pedagogische of opvoedkundige problemen. Kinderen met zulke problemen zijn niet echt ziek, maar de situatie zorgt wel voor een gevaar voor hun gezondheid. Het kan zijn dat een kindje erg veel huilt. Of dat een kind niet meer wil eten. Deze kinderen worden opgenomen. Zo kunnen we goed kijken (observeren) wat het probleem is. Natuurlijk biedt het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) daarbij gezinsbegeleiding.

Hulp bij pedagogische problemen in het JKZ

We kijken bij een opname om pedagogische redenen naar het hele gezin. Niet alleen het kind en de ouders, maar ook broertjes of zusjes. We zorgen dat de opname zo prettig mogelijk verloopt met zo min mogelijk stress. Door een goede samenwerking met alle gezinsleden zorgen we voor zo weinig mogelijk hobbels in de behandeling. Door goede coaching voorkomen we daarbij een herhaling van het probleem.