Een opname in het ziekenhuis laat bij ieder kind flinke indruk achter. Soms is de ervaring met een ziekte, opname of behandeling té ingrijpend voor uw kind. Dan ontwikkelt het extreme angst: een trauma. Zo kunnen sommige kinderen erg bang worden voor bijvoorbeeld bloedprikken. Of is het moeilijk om een ongeluk te verwerken. De medisch pedagogisch zorgverleners van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) bieden dan hulp.  

Hulp bij een trauma in het JKZ

Blijft uw kind angstig na een verblijf in het ziekenhuis of na een ongeluk? Dan kunt u terecht bij de Medisch Pedagogische Zorg van het JKZ. Het team biedt steun bij het verwerken van dit trauma. Dit is vaak een proces dat iets langer doorloopt na de opname of behandeling. Dat kan via onze polikliniek of bij een andere instelling, zoals een GZ-psycholoog. Ons medisch pedagogisch team begeleidt u in dit proces. Zo zorgt het team ervoor dat u en uw kind bij de juiste persoon en op de juiste plek terecht komen.