Voor onze artsen is het knippen van de keelamandelen of het plaatsen van buisjes in de oren routine. Ze doen het vaak en hebben veel ervaring. Voor een kind kan deze behandeling in het ziekenhuis erg indrukwekkend zijn. Daarom heeft het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) een pedagogisch team. Zij begeleiden kinderen en ouders bij behandeling en opname. We gaan hierbij uit van de leeftijd van het kind, de ontwikkeling en belevingswereld.

Hulp bij een behandeling of opname in het JKZ

Bij een ziekenhuisopname in het JKZ kijken we niet alleen naar behandeling van de klachten. We hebben ook veel aandacht voor het gedrag en de emoties van een kind. Door angst, boosheid of verdriet reageert een kind misschien anders op zijn of haar. Het weigert bijvoorbeeld om medicijnen te nemen of om te eten. De Medisch Pedagogische Zorg helpt ouders hier goed mee om te gaan. Soms is een afleidingsspelletje tijdens een onderzoek al voldoende. Maar het kan ook dat er intensieve begeleiding van het gezin nodig is. Zo houden we voor iedereen de stress rond een ziekenhuisopname zo laag mogelijk.