Heeft uw kind problemen met de stem, spraak, taal, het gehoor, de communicatie of andere belangrijke ‘mondfuncties’? Dan kan het terecht bij de afdeling Logopedie van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ). De logopedisten zijn gespecialiseerd in de begeleiding van jonge kinderen. Bijvoorbeeld kinderen met eet- en drinkproblemen. Of kinderen met spraak- en taalproblemen door een schisis of het syndroom van Down.

Logopedie in het Juliana Kinderziekenhuis

Heeft uw kind logopedie nodig? Dan verwijst een specialist uit het JKZ uw zoon of dochter door naar onze afdeling. We maken eerst uitgebreid kennis met uw kind. We stellen vragen en we doen een spel. Daarna bespreken we met u en de arts hoe we uw kind kunnen helpen. Samen met de arts beslist de logopedist of een behandeling in het JKZ nodig is. Soms verwijst de logopedist u door naar een logopedist bij u in de buurt. Dat is wel zo gemakkelijk voor u.