Is er uitgebreid neurologisch onderzoek nodig bij uw zoon of dochter? Dan verwijst de behandelend arts u door naar het specialisme Klinische Neurofysiologie (KNF). Hier onderzoeken we bijvoorbeeld de hersenen, het zicht, het gehoor, de spraak of de spierkracht van uw kind. We doen ook onderzoek naar bewegingen of de slaap van kinderen.

Klinische Neurofysiologie in het Juliana Kinderziekenhuis

De specialisten van de afdeling KNF hebben veel ervaring met klinische neurofysiologische onderzoeken bij kinderen. We gebruiken hiervoor de modernste apparaten. De meeste onderzoeken doen geen pijn. De KNF-specialisten werken altijd samen met de kinderneuroloog of klinisch neuroloog.

De kinderneuroloog of de klinisch neuroloog beoordeelt de resultaten van de onderzoeken. De uitslag van de onderzoeken krijgt u van de behandelend arts van uw kind. De arts bespreekt met u welke behandeling nodig is en past bij uw kind.