Het Sikkelcelcentrum is een onderdeel van de afdeling Hematologie. Op deze speciale polikliniek behandelen we kinderen met een erfelijke bloedarmoede. Zoals sikkelcelziekte en thalassemie. We hebben veel ervaring met deze behandelingen. Daarom komen hiervoor patiënten uit de hele regio naar het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ).

Sikkelcelcentrum in het Juliana Kinderziekenhuis

Bij de behandeling van uw kind werken verschillende specialisten met elkaar samen. Zoals de kinderarts, een hematoloog en een sikkelcel- en thalassemie verpleegkundige. We vinden het belangrijk om onze zorg steeds beter te maken. Daar zet het hele team zich dan ook voor in.

Omdat sikkelcelziekte erfelijk is, besteden we veel aandacht aan goede voorlichting. U krijgt als ouder bij ons begrijpelijke informatie over wat de ziekte betekent.