Heeft uw kind een ernstige vorm van overgewicht (obesitas)? Dan kunt u in het JKZ terecht op het speciale Obesitasspreekuur. Met de juiste zorg en begeleiding helpen wij uw kind weer op een gezond gewicht te komen. Om te bepalen hoe we uw kind het beste kunnen helpen, is het belangrijk om te onderzoeken hoe het komt dat uw kind te zwaar is. Ook controleren we uw kind regelmatig op ziektes die kunnen ontstaan door overgewicht. Zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, hoge cholesterolwaarden en leververvetting.

Obesitasspreekuur in het Juliana Kinderziekenhuis

We begeleiden kinderen met obesitas samen met onze partners in de regio. Zoals GGD Haaglanden met het programma Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG), Youz met het programma Haagse Maatjes, Cardea en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met al onze gezamenlijke kennis en ervaring kunnen wij uw kind het beste begeleiden naar een gezond gewicht.