Uw huisarts of behandelaar heeft uw kind doorgestuurd naar een specialist in het Juliana Kinderziekenhuis. Daarom maakt u voor uw zoon of dochter een afspraak voor een polikliniekbezoek. Dit kunt u telefonisch of aan de balie doen.

De meeste afdelingen bevinden zich in het Juliana Kinderziekenhuis. Voor een aantal poliklinieken moet u naar een andere afdeling in het gebouw. In uw patiëntportaal of afsprakenbrief leest u waar uw afspraak is.

Bloedafname alleen op afspraak

Moet uw kind voor de afspraak bloed af laten nemen? Ga naar www.hagaziekenhuis.nl/bloedprikken om een afspraak te maken. U kunt uw kind voorbereiden op de bloedafname met behulp van het fotoboek.  


Download de Hospital Hero app

Wilt u uw kind thuis al kennis laten maken met het Juliana Kinderziekenhuis? Download dan de Hospital Hero app. Kies samen  een dierenvriendje en bekijk de informatie en video’s in de app. Zo bereidt u hem of haar in de vertrouwde omgeving voor op het bezoek. Met de Hospital Hero app kan uw kind in het ziekenhuis op zoek naar dierenvriendjes. Meer uitleg hierover vindt u in de app.

Download de gratis Hospital Hero app in de App Store of Google Play Store.

Voor uw afspraak

2 werkdagen voor uw afspraak sturen wij u een SMS. Hierin staat een link naar hagaziekenhuis.nl/coronacheck. Ga naar deze pagina en beantwoord de vragen over de gezondheid van uw kind. Na het invullen van de vragen ziet u of uw kind gezondheidsklachten heeft die passen bij COVID-19. Heeft uw kind deze klachten? Of heeft u zelf klachten? Bel dan naar de polikliniek waar uw kind een afspraak heeft.

Moet uw kind voor de afspraak bloed laten prikken? Ga naar hagaziekenhuis.nl/prikafspraak om een afspraak te maken.

  • Controleer of uw zorgverzekering de behandeling vergoedt.
  • Houd rekening met extra reistijd in verband met bouwwerkzaamheden rond locatie Leyweg.
  • Bedenk wat u en uw kind tijdens de afspraak willen vertellen.
  • Bedenk wat u en uw kind aan de behandelaar willen vragen. Schrijf vragen op.

Naar het ziekenhuis

  • Een geldig identiteitsbewijs van uw kind;
  • Een overzicht van de actuele medicijnen of medicatiepaspoort van uw kind;
  • De verzekeringsgegevens;
  • Heeft u een papieren verwijsbrief ontvangen? Neem deze dan ook mee.
  • Bij sommige specialismen en poliklinieken moet u nog iets extra's meenemen. Bijvoorbeeld het groeiboekje, de bril of inhalator van uw kind. Als dit zo is, leest u dit op onze website. Ga hiervoor naar de pagina van het specialisme. Klik vervolgens op ‘Wat moet ik meenemen’.

Bent u meer dan 10 minuten te vroeg? Wacht dan bij voorkeur buiten het ziekenhuis.

Per kind mag maximaal 1 ouder of verzorger mee naar de afspraak. Ook broertjes of zusjes die zelf geen afspraak in het ziekenhuis hebben mogen niet meekomen.

In het ziekenhuis

Het is belangrijk om in het ziekenhuis zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Met borden en posters geven wij instructies hoe u dat het beste kunt doen.

Heeft uw kind gezondheidsklachten die passen bij COVID-19? Dan draagt de behandelaar uit voorzorg altijd beschermingsmiddelen. Heeft uw kind geen klachten? Ook in dat geval kan de behandelaar beschermende middelen dragen. Dit zal echter niet altijd zo zijn.

Heeft uw kind geen klachten die passen bij COVID-19? En is het nodig dat de zorgverlener voor de behandeling dichterbij komt dan 1,5 meter? Dan kan dit veilig zonder het dragen van beschermingsmiddelen.

Wij controleren de gezondheid van onze behandelaars voortdurend. Heeft een behandelaar gezondheidsklachten die passen bij COVID-19? Dan mag hij/zij niet werken. De behandelaar wordt direct getest.

Na de afspraak

Verlaat na de afspraak direct het ziekenhuis. Hebben uw kind en u een mondmasker gekregen? Doe die dan pas buiten af en gooi deze bij voorkeur thuis weg.