We vinden het belangrijk dat het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) een prettige en veilige plek is voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Om daar voor te zorgen gelden een aantal huisregels en bezoekregels in het JKZ.

Onze huisregels voor een veilige sfeer

Respect
Iedereen in ons ziekenhuis gedraagt zich respectvol.

Rekening houden
Bezoekers houden rekening met patiënten.

Bezoektijden
Bezoekers houden zich aan de bezoektijden en volgen de bezoekinformatie op.

Noodsituaties
Bij een noodsituatie volgt iedereen de aanwijzingen van beveiliging, bedrijfshulpverleners, medewerkers, politie en brandweer op.

Intimidatie
Niemand intimideert een ander met schreeuwen of grof taalgebruik.

Belediging
Niemand kwetst, discrimineert of maakt beledigende of seksueel getinte opmerkingen.

Dreigementen
Medewerkers schakelen de beveiliging in als iemand een ander bedreigt of lichamelijk geweld gebruikt.

Gevaarlijke voorwerpen
Niemand heeft wapens en gevaarlijke voorwerpen bij zich. Gebeurt dat wel, dan wordt de beveiliging ingeschakeld om ze in beslag te nemen.

Legitimeren
Iedereen moet zich kunnen legitimeren als dat gevraagd wordt. Onze medewerkers legitimeren zich met hun personeelspas met foto.

Alcohol en drugs
Het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs wordt niet getolereerd en kan reden zijn voor ontzegging van de toegang.

Beeld en geluid
Het maken van beeld- en geluidsopnamen voor privégebruik is toegestaan, maar alleen met toestemming van de personen die te zien of te horen zijn. U mag de opnamen ook alleen openbaar maken met hun toestemming.

Strafbare feiten
Niemand pleegt strafbare feiten, zoals agressie, vandalisme, diefstal of fraude. Gebeurt dat wel, dan wordt aangifte gedaan bij de politie.

Met elkaar
Als u vindt dat iemand zich niet aan de regels houdt, meld het bij een van onze medewerkers. Samen werken wij namelijk aan een veilige sfeer.

Registratie
Wie onze huisregels niet naleeft krijgt een officiële waarschuwing. In het uiterste geval wordt de toegang tot het ziekenhuis officieel ontzegd en/of aangifte bij de politie gedaan.