Dit neemt u mee als uw kind een dagbehandeling krijgt

  • Een knuffel of een vertrouwd speeltje
  • Extra kleding voor uw kind
  • Eventueel een eigen zuigfles, beker of speen, als uw kind daaraan is gehecht

Gebruikt uw kind (inhalatie)medicijnen? Neem medicatie voor de eerste 24 uur mee in de originele verpakking.