We willen het risico op verspreiding van het coronavirus/COVID-19 beperken. Daarom zijn in het Juliana Kinderziekenhuis alleen de ouders van kinderen welkom. Zij mogen de hele dag bij hun kind zijn.

Broertjes, zusjes en andere naasten mogen helaas niet op bezoek komen. Alleen in bijzondere situaties kunnen we hier van afwijken. Overleg dit met de verpleegkundige of arts.