Uw kind heeft een hemangioom. Dat is een aangeboren vaatafwijking. Om deze afwijking te behandelen krijgt uw kind het medicijn Atenolol. Dat heeft u afgesproken met de kinderarts.

Atenolol is een zogenaamde bètablokker. Het medicijn zorgt ervoor dat de hartslag en bloeddruk laag blijft als uw kind zicht inspant.

Behandeling van een hemangioom in het Juliana Kinderziekenhuis

Uw kind krijgt 1 keer per dag het medicijn Atenolol. Dit is een drankje. Baby’s tot 1 maand oud worden een aantal dagen opgenomen in het Juliana Kinderziekenhuis om aan het medicijn te wennen. In de folder leest u meer over het medicijn en de behandeling.