Uw kind krijgt binnenkort een spierkrachtmeting in het Juliana Kinderziekenhuis. Dit gebeurt op de afdeling Fysiotherapie. In de folder leest u wat het onderzoek inhoudt. En hoe u uw kind op het onderzoek voorbereidt.