Uw baby krijgt een ROP-screening in het Juliana Kinderziekenhuis. Bij dit onderzoek kijkt de oogarts of uw kind misschien Prematuren Retinopathie (ROP) heeft.

ROP-screening in het Juliana Kinderziekenhuis

Bij de oogaandoening ROP kan het netvlies loslaten. De aandoening komt vaak voor bij te vroeg geboren baby’s. Als ROP op tijd wordt ontdekt, is een behandeling goed mogelijk.