Uw kind heeft een provocatietest gehad in het Juliana Kinderziekenhuis en de uitslag is negatief. Of het heeft een periode koemelkvrije voeding gegeten en gedronken. Samen met de behandelend arts en/of verpleegkundig specialist is besloten opnieuw koemelk te introduceren bij uw kind.

Herintroductie van koemelk in het Juliana Kinderziekenhuis

De introductie doen we stap voor stap, omdat het een andere samenstelling en smaak van voeding is. In deze folder leest u hoe we deze voeding introduceren en wat u moet doen bij een eventuele allergische reactie.