Uw zoon of dochter krijgt een bloedtransfusie. Dat gebeurt met een infuus. In de folders van Sanquin Bloedbank leest u meer over bloedtransfusie.