Uw kind plast in bed. Binnenkort krijgt uw kind een onderzoek in het Juliana Kinderziekenhuis. Tijdens dit onderzoek worden vragen gesteld aan u en uw kind. Vaak krijgt uw kind nog een lichamelijk onderzoek en een urineonderzoek. Wij vragen u een plas- en poepdagboek bij te houden. Een plas- en poepdagboek is de belangrijkste bron om de oorzaak van het bedplassen aan te tonen. 

 

Onderzoek bedplassen in het Juliana Kinderziekenhuis

 

In de folder(s) leest u alles over de behandeling.